Ciste an Phobail

Tá buiséad beag teoranta ar fáil do thionscadail a thacaíonn le spriocanna phlean teanga Limistéar Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (LPT) le Tobar Dhuibhne agus Baile Seirbhíse Gaeltachta Dhaingean Uí Chúis (BSG) le Dúchas an Daingin a bhaint amach.

Is d’imeachtaí/gníomhaíochtaí nó tionscadail nua teangabhunaithe a léiríonn dea-thionchar ar úsáid nó ar chleachtas teanga sa phobal atá an maoiniú seo dírithe. Ní fhéadfar tacú le himeachtaí seanbhunaithe mura bhfuil gné nua á cur leo.


Cuirfear fáilte speisialta roimis iarrataisí d'imeachtaí pobail a thacaíonn le cur chun cinn na teanga, ach go háirithe i réimsí na hÓige agus na bhFéilte.


Braitheann an ciste seo ar chlár oibre na gCoistí Pleanála Teanga gach bliain. Is féidir aon ghné ded' iarratas a phlé linn ach teagmháil a dhéanamh le:

Tobar Dhuibhne: pleanteanga@cfcd.ie nó 0873769538.

Dúchas an Daingin: optduchasandaingin@gmail.com nó 087 7004 884.


Ní chiallaíonn iarratas agus tacaíocht airgid.

Text Link

Nuachtlitir / Newsletter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sonraí teagmhala
Más féidir linne tacú libhse an Ghaelainn a chur chun cinn, ná gá ach a rá linn.
Start Now