Nuacht
Nuacht Tobair Dhuibhne

Cad atá ar súil

Tabhair cuairt ar ár Linktree! Faigh naisc chun an t-eolas is déanaí a thabhairt do gach acmhainn in aon áit amháin.

BREIS EOLAIS
Oifigeach Pleanála Teanga
Tá Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne ag lorg Oifigeach Pleanála Teanga fuinniúil chun Plean Teanga Chiarraí Thiar a chur i bhfeidhm, agus chun an Ghaelainn a chur chun cinn i gCorca Dhuibhne, le Tobar Dhuibhne. Cuirfear painéal le chéile don ról seo. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Áras Bhréanainn i mBaile an Fheirtéaraigh.
9/4/2024
Óige, Teic, Campa Ealaíne, Féile na Gealaí & eile
Ainmníodh Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne mar bhuaiteoir náisiúnta i gComórtas Ghlór na nGael in Ard Mhacha le déanaí, agus an tarna háit fachta againn don gCoiste is Fearr sa tír, le duais €5,000 dó san. Anuas air sin, fuair an Comharchumann aitheantas don obair i réimse an teaghlaigh agus an 1ú áit sa Rannóg san buaite againn....
20/9/2023
Sonraí teagmhala
Más féidir linne tacú libhse an Ghaelainn a chur chun cinn, ná gá ach a rá linn.
Start Now