Óige, Teic, Campa Ealaíne, Féile na Gealaí & eile

20/9/2023

Nuacht & imeachtaí //
News & events

CISTE AN PHOBAIL

  • An bhfuil imeacht nó ócáid á eagrú agat?
  • Imeacht Pobail agat mar chuid d’Fhéile nó club?

Tá ciste beag teoranta ar fáil againn do thionscadail a thacaíonn le spriocanna Plean Teanga Ciarraí Thiar a bhaint amach.Cuirfear fáilte speisialta roimis iarrataisí d'imeachtaí pobail a thacaíonn le cur chun cinn na teanga, ach go háirithe i réimsí na hÓige agus na bhFéilte.Tuilleadh eolais ach teagmháil a dhéanamh linn.Foirm iarrataisí thíos.

Ainmníodh Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne mar bhuaiteoir náisiúnta i gComórtas Ghlór na nGael in Ard Mhacha le déanaí, agus an tarna háit fachta againn don gCoiste is Fearr sa tír, le duais €5,000 dó san.

Anuas air sin, fuair an Comharchumann aitheantas don obair i réimse an teaghlaigh agus an 1ú áit sa Rannóg san buaite againn - ár seasamh ar Orlaith Ruiséal & Tús Maith a bhíonn ceannródaíoch san obair san.

Comhghairdeachas lenar gcairde  i nDúchas an Daingin chomh maith as duais aitheantais GRADAIM a bhuachaint.

TICÉADAÍ d'FHÉILE na GEALAÍAn bhfuil spéis agatsa, agus beirt chara leat, dul go Féile na Gealaí i mbliana?Buaigh 3 thicéad don bhFéile Cheoil is Champála seo a bheidh ar siúl idir an 9ú 11ú - Meitheamh, i Ráth Chairn, Co. na Mí.  Níl le deineamh ach míniú dúinn canathaobh go bhfuil na ticéidí ag teastáil uait agus beidh d'ainm i gceannchur! Cuir rphost go pleanteanga@cfcd.ie nó téacs go 087 376 9538.www.feilenagealai.com

COISTE SIAMSÍOCHTATá Coiste Siamsaíochta á bhunú ag Tobar Dhuibhne chun imeachtaí a chur le chéile do dhaoine fásta. Spórt uisce, coirmeacha ceoil, siúlóidí, laethanta spóirt, oíche blaiseadh beorach... ar fad trí Ghaelainn! Ana chraic a bheadh ann - an mbeidh spéis agatsa tuairimí a thabhairt agus cabhrú le breis imeachtaí Gaelainne a bheith ar siúl i gCorca Dhuibhne? Téir i dteangamháil linn!

Ar mhaith leat cáilíocht mhúinteoireachta a bhaint amach ar líne?
Beidh Teastas i Múineadh na Gaelainne d’Fhoglamimeoirí Fásta (ar líne) le hOllscoil Mhá Nuad ag tosnú Meán Fómhar 2023 & tá scoláireachtaí ar fáil ó Thobar Dhuibhne!

Tapaigh an deis! Líon isteach an Fhoirm Iarratais ar Scoláireacht:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpkqTSaDshkZ2XLDBcJdnh_NFWkVt638c88CjujQK4JHq8XQ/viewformAn mbeadh spéis agat TAITHÍ OIBRE  a dhéanamh le Tobar Dhuibhne le linn an tSamhraidh/ Beidh cúpla uair a chloig ar fáil linn chun obair phraiticiúil a dhéanamh chomh maith le blaiseadh den bpleanáila teanga a phriocadh suas.

Nuachtlitir / Newsletter - Cláraigh anseo / Register here

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sonraí teagmhala
Más féidir linne tacú libhse an Ghaelainn a chur chun cinn, ná gá ach a rá linn.
Start Now